Deze e-mail (inclusief eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender over de ontvangst van de e-mail te informeren en de e-mail te vernietigen. Het is dan niet toegestaan om de inhoud van de e-mail te gebruiken en/of deze aan derden te verstrekken.
Op diensten van een werkmaatschappij van Audax aan derden zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Deze kunt u raadplegen, uitprinten en downloaden op de website van de betreffende werkmaatschappij.

This email (including any attachments) is only meant for the addressee(s).
If you have received the email by mistake, we kindly ask you to notify the sender of the receipt of the email and to delete the email.
It is not permitted to make use of the contents of the email and/or to provide these to third parties.
The services of an operating company of Audax are performed based on the general terms and conditions of that operating company, which you may consult, print out and download from the website of that operating company.
Audax Groep  B.V. – Postbus 77 – 5126 ZH Gilze – Burgemeester Krollaan 14 – 5126 PT Gilze – tel. +31 (88) 133 9000 – KvK Brabant 18015718