Privacy

Audax Groep is een zakelijk platform voor logistieke retail, gericht op het creëren, vermarkten, verspreiden en verkopen van printmedia en andere producten en diensten. Audax is met 800 fte’s in de hele keten actief. Zo vervoeren wij wekelijks meer dan 2.9 miljoen producten richting meer dan 5.500 verkooppunten in Nederland en 2.200 in België. En met onze eigen media bereiken we bijna 3 miljoen lezers per maand. Met dit enorme bereik is Audax de partij om een product naar de markt te brengen: servicegericht en ondernemend.

Audax respecteert jouw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website www.audax.nl.

Persoonsgegevens
Audax verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante privacy wet- en regelgeving.

Audax verzamelt gegevens over de gebruikers van haar website, zoals  browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Deze informatie wordt gebruikt om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website.

Daarnaast verzamelt Audax slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gemaakt door deze personen zelf door het versturen van een e-mail naar de e-mailadres(sen) die bij de contactinformatie op de website (www.audax.nl ) staan. Deze informatie kan onder andere bestaan uit naam, functie, (bedrijfs)adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om met je te communiceren door Audax of door een met Audax gelieerde onderneming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Audax bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende door jou ingevulde contactinformatie: tot 1 jaar na het laatste contact.

Cookies
Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt Audax gebruik van functionele en analytische cookies: kleine tekstbestanden die – enkel na akkoord – worden opgeslagen in de browser van de bezoeker. Met deze cookies verzamelt Audax samengevoegde gegevens van bezoekers die de webmasters kunnen gebruiken om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren. De browser van een bezoeker is ook zo in te stellen dat er tijdens het bezoek aan onze website geen cookies worden geplaatst.

Google Analytics
Audax gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Google kan informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Hyperlinks
Deze website bevat links naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is en die ook niet per definitie door Audax worden beheerd, gemaakt, dan wel onderhouden. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites van derden of voor schade, direct of indirect, die kan ontstaan als gevolg van (het gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Beveiliging
Audax heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Audax toegang hebben tot deze gegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Audax hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Gebruik van e-mail
Het is van belang ervan bewust te zijn dat het gebruik van e-mail maar tot op zekere hoogte te beveiligen is en alleen wanneer de juiste encryptie methoden worden gebruikt.

Rechten uitoefenen
Op basis van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal privacy rechten. Deze worden onderstaand opgesomd en kort toegelicht:

 • Recht op inzage
  Je kunt bij ons opvragen welke persoonsgegeven wij van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie
  Als blijkt dat jouw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kun je een verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen.
 • Recht op vergetelheid
  Je kunt aan ons vragen om jouw gegevens te wissen.
 • Recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te ontvangen, zodat je deze gegevens kunt doorgeven aan een derde. Ook kun je ons verzoeken jouw gegevens over te dragen aan een andere organisatie.
 • Recht op bezwaar en op beperking
  Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je ons vragen om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken.

Je kunt jouw verzoek richten aan Audax Groep B.V. De contactgegevens tref je hieronder aan. Jouw verzoek wordt in beginsel binnen 4 weken behandeld, waarbij wij de maximaal wettelijke termijnen hanteren.

Contactgegevens:
Audax Groep B.V.
KvK-nummer: 18015718
Burgemeester Krollaan 14
5126 PT Gilze
Telefoonnummer: 088-1339000
E-mailadres: privacy@audax.nl

Contactpersoon: de heer R. Boussen

Wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, helpen wij je uiteraard graag verder. Je hebt echter ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Audax behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Door gebruik te maken van de website, stem je in met de voorwaarden zoals door Audax weergegeven.

Versie: april 2019