Reorganisatie Betapress

Reorganisatie Betapress

Op naar een toekomstbestendige organisatie

Betapress, marketing- en distributiebedrijf voor tijdschriften en onderdeel van Audax Groep, kondigt vandaag een reorganisatie aan. Primaire aanleiding is de sterk krimpende en veranderende tijdschriftenmarkt, met als gevolg een sterk afgenomen omzet. In de nieuwe strategie van Betapress staat operational excellence bij de distributie en marketing van tijdschriften in de losse verkoop voor uitgevers en retailers centraal. Operationele werkzaamheden worden strakker gescheiden van commerciële functies, en (de wens van) de klant komt nog centraler te staan. Ook gaat Betapress in de ombouw tot een duurzame en toekomstbestendige organisatie aanvullende fysieke en digitale diensten aan uitgevers aanbieden.

Meer klantgericht en duurzaam klaar voor de toekomst
Met de komst van Hubert de Leeuw als CEO van Audax is er een proces van vernieuwing in de organisatie in gang gezet. Casper de Nooijer, COO van Audax: “Om Betapress om te bouwen naar een duurzame, efficiënte en toekomstbestendige organisatie is, in overleg met haar directie, deze reorganisatie noodzakelijk. Door de krimpende (lees)markt heeft Betapress te maken met een forse omzetdaling. Het is jarenlang een volwaardig partner geweest tussen uitgever en retailer, waarbij wij succesvol waren met ons push-model. Die commerciële propositie werkt niet meer. Wij moeten echt veranderen.”

Ontzorgen van uitgevers en nieuwe diensten voor retailers
Betapress nieuwe stijl gaat zich sterker richten op het ontzorgen van uitgevers. Het netwerk van de organisatie – in samenwerking met zusterbedrijf Audax Logistiek – wordt verder ingezet voor alternatieve producten en diensten aan retailers in de food en non-food sector. Als gevolg van de reorganisatie krimpt het aantal arbeidsplaatsen – nu 60 fte – en zijn gedwongen ontslagen niet uit te sluiten. De Nooijer: “Wij betreuren deze ontslagen zeer. Helaas is de realiteit dat Betapress een inhaalslag te maken heeft. Met deze herstructurering zien wij kans om een duurzame organisatie in de markt te zetten.”

2019-01-15T14:22:04+00:00vrijdag, 1 juni, 2018|