Beste Mediarelatie

Hierbij het jaarverslag van de Audax Groep over 2017. Het jaar waarin de heer Jacques de Leeuw is teruggetreden en zijn zoon Hubert de Leeuw de rol van voorzitter van de raad van bestuur heeft overgenomen. Een constante factor daarbij is ondernemerschap, dat een belangrijk onderdeel van het DNA van Audax vormt.

Dit jaar maakt Audax een versnelde inhaalslag op het gebied van digitalisering. Het doel is om duurzame verdienmodellen – die niet alleen financieel maar ook sociaal-maatschappelijk meerwaarde bieden – de lezersmarkt vraaggestuurd te verrijken. Nadrukkelijk een nieuwe koers voor de onderneming.

Op dit moment focust Audax op interne processen en de implementatie van strategische keuzes. Bijgaand ook een overzicht van de huidige opzet van de organisatie. Na de zomer zal er een persmeeting georganiseerd worden om een en ander, waaronder de toekomstig geambieerde rol van Audax in het medialandschap, toe te lichten en eventuele vragen hierover te beantwoorden.

Met vriendelijke groet, namens de directie van Audax,

 Eelco Parie

Coebergh Communicatie & PR

Jaarverslag 2017 Audax Holding BV (004)