Persbericht: vertrek RVC

Raad van Commissarissen Audax legt functie neer, Headly Binderhagel interim commissaris stelt nieuwe raad samen

Audax werkt vervolgstappen strategie verder uit en focust op kernactiviteiten

 

De leden van de Raad van Commissarissen van Audax hebben hun functie neergelegd. Zij staan achter de strategie van Audax, maar vinden dat het tempo van de implementatie hoger zou moeten zijn. Audax heeft Headly Binderhagel bereid gevonden om tijdelijk de rol van commissaris op zich te nemen met als opdracht een nieuwe Raad van Commissarissen samen te stellen.

 

Audax heeft veel last ondervonden van de gevolgen van Corona, met name van de verplichte sluiting van winkels. Dankzij kostenbesparingen, de verkoop van een deel van het onroerend goed, de grote inzet van medewerkers, de NOW-regeling en de verkoop van De Marskramer (Marskramer, Prima, Novy en Toys2Play) zijn de verliezen beperkt gebleven, maakt de onderneming geen gebruik van externe financiering en is de financiële positie stabiel en goed te noemen.

 

Audax richt zich in Nederland en België op haar kernactiviteiten op het gebied van lectuur: uitgeverij, logistiek en commerciële distributie, en retail van print en aanverwante producten op het gebied van verhalen, ontmoetingen, gemak en beleving. Dat laatste gebeurt met eigen winkels en franchisers, zowel fysiek als online door middel van sterke formules als Bruna, AKO, Read Shop, Vivant en Bookspot.nl en daarnaast via business- en inkooppartners.

 

Audax opereert in een dalende markt van tijdschriften met sterk stijgende papierprijzen, maar heeft veel kennis, ervaring en een leidende positie op het gebied van met name logistiek en dagelijkse distributie van lectuur naar 5.500 verkooppunten. Audax ziet mogelijkheden en heeft er het volste vertrouwen in die positie vast te houden.

De onderneming is momenteel bezig met het verder uitwerken van de vervolgstappen om haar strategie met focus op lectuur, waarin Audax al bijna 85 actief is, te realiseren. Belangrijke pijlers zijn daarin:

  • verdere uitbouw van de e commerce activiteiten gericht op het versterken van de fysieke winkels die steeds belangrijker worden door middel van een “omni-channel strategie”;
  • verder blijven investeren in efficiencyverbeteringen die tot structureel lagere kosten zullen leiden en daarmee haar uitgevers, leveranciers en retailers zo goed mogelijk te helpen en te bedienen;
  • vergroten van slagvaardigheid van de organisatie waardoor snel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen en kansen op de markt;
  • mogelijk meer stringente samenwerkingen met partijen in de markt van lectuur en gemaksartikelen, zoals uitgevers, leveranciers, retailers en professionele distributiepartijen.

 

Raad van Bestuur

Audax Groep B.V.