BrunaGast Wifibeleid

Algemene voorwaarden Bruna Gast Netwerk

Gebruiksvoorwaarden Openbaar Draadloos netwerk Bruna B.V.

  1. Algemeen

1.1. Door gebruik te maken van het openbare draadloze netwerk van Bruna B.V. (hierna genoemd “het netwerk”), stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

1.2. Bruna B.V. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de gebruiksvoorwaarden door te nemen.

  1. Toegestaan Gebruik

2.1. Het netwerk is bedoeld voor algemeen toegankelijk gebruik door klanten en bezoekers van Bruna B.V.

2.2. U stemt ermee in om het netwerk alleen te gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.

2.3. U mag het netwerk niet gebruiken voor activiteiten die schadelijk, storend of illegaal zijn, waaronder maar niet beperkt tot: het verspreiden van virussen, malware, hacking, het verzenden van ongevraagde berichten, het schenden van auteursrechten, en enige andere vorm van misbruik.

  1. Verantwoordelijkheid voor Apparatuur en Beveiliging

3.1. U bent verantwoordelijk voor uw eigen apparatuur en beveiliging wanneer u verbinding maakt met het netwerk. Bruna B.V. is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van uw apparatuur.

3.2. U dient passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw apparaat en persoonlijke gegevens te beschermen terwijl u verbonden bent met het netwerk. Bruna B.V. is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of schade als gevolg van uw gebruik van het netwerk.

  1. Beschikbaarheid en Onderbrekingen

4.1. Bruna B.V. streeft ernaar om het netwerk beschikbaar te stellen op basis van “best effort”, maar garandeert niet dat het netwerk te allen tijde beschikbaar zal zijn zonder onderbrekingen.

4.2. Bruna B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van onderbrekingen, storingen of fouten in het netwerk.

  1. Privacy en Gegevensverwerking

5.1. Bij het gebruik van het netwerk kan Bruna B.V. bepaalde informatie verzamelen, zoals loggegevens en het gebruik van internet. Deze informatie wordt verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Bruna B.V.

5.2. U stemt ermee in dat Bruna B.V. uw gegevens kan verzamelen en verwerken zoals beschreven in het privacybeleid.

  1. Aansprakelijkheid

6.1. Bruna B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit uw gebruik van het netwerk.

6.2. U vrijwaart Bruna B.V. van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden.

  1. Beëindiging

7.1. Bruna B.V. behoudt zich het recht voor om uw toegang tot het netwerk op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen.

7.2. Bij beëindiging van uw toegang blijven deze gebruiksvoorwaarden van kracht.

  1. Toepasselijk Recht

8.1. Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

  1. Contact

9.1. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met Bruna B.V. via de aangegeven contactgegevens.

Door verbinding te maken met het draadloze netwerk van Bruna B.V. verklaart u deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.