Wie werkt verdient een salaris. Plus een vakantietoeslag en vrije dagen, uiteraard. Die basiselementen zijn ook in de Nederlandse wet vastgelegd. Maar Audax wil haar werknemers meer bieden. Net zoals Audax haar klanten zo goed mogelijk van dienst wil zijn, zo probeert zij ook de medewerkers zo enthousiast, plezierig en gestimuleerd mogelijk te laten werken.
Welke extra’s heeft Audax nu voor haar medewerkers allemaal geregeld? Onderstaand een korte opsomming, bij vragen kunt u zich richten tot het Service Centrum P&O.

Financiële regelingen

 •  Salaris:
 • Audax betaalt het salaris per periode van vier weken, zodat men per jaar dertien keer salaris ontvangt.
  Vergoedingen, toeslagen en regelingen:
 • Audax kent een aantal functie gebonden toeslagen, vergoedingen en regelingen zoals; een reiskostenvergoeding, overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag, ploegentoeslag en waarnemingstoeslag.
 •  Bonusregelingen:
  Bepaalde medewerkers van Audax kunnen een bonus ontvangen.
 •  Uitkeringen en aanvullingsregelingen:
  Voor speciale omstandigheden heeft Audax gezorgd voor een aantal regelingen. Zoals; de jubileumuitkering, uitkering bij overlijden (drie periodesalarissen worden (netto) uitgekeerd aan de nabestaande), aanvulling bij arbeidsongeschiktheid en regelingen uit het Sociaal Plan.

Verlof en vrije tijd

 •  Verlof en ATV:
  Audax biedt een basisaantal van 24 verlofdagen. Daarnaast kent de Audax cao een ATV-regeling.
 • Wettelijke verlofregelingen:
  Audax heeft een bijzondere invulling aan het zorg- en calamiteitenverlof gegeven; medewerkers kunnen (deels) doorbetaald verlof nemen als de (thuis)situatie dit vraagt.

Verzekeringen en pensioen

 • Bij ongeval, arbeidsongeschiktheid, ziekte en voor nabestaanden:
  Audax heeft op deze gebieden een aantal verzekeringen gesloten ten behoeve van haar medewerkers. Zo heeft Audax onder andere een collectief ziektekostencontract met CZ gesloten waar de medewerkers van kunnen profiteren.
 • Pensioenregeling:
  Audax heeft deze regeling ondergebracht bij Pensioenfonds Detailhandel. Op www.pensioenfondsdetailhandel.nl vindt u informatie over deze regeling.
 • Personal benefits:
  Er wordt onder andere de mogelijkheid geboden om met korting bepaalde goederen te kopen met de AKO kortingspas of via www.ako.nl

Overige regelingen

 • Studiekosten:
  De Audax Studiekostenregeling voorziet in een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de studiekosten, indien Audax belang heeft bij de gevolgde studie. Ook zijn studiekostenvergoedingen mogelijk bij arbeidsongeschiktheid.
 • Werknemersparticipatie:
  Via de Audax werknemersparticipatie kunnen medewerkers meeprofiteren van de resultaten van het bedrijf.
 • GoodHabitz:
  Audax biedt haar medewerkers de mogelijkheid om via Goodhabitz ruim 100 trainingen online te volgen.