Anja Horvers verlaat Audax

Anja Horvers verlaat Audax

In goed overleg met Anja Horvers is besloten dat zij per 1 mei 2018 terugtreedt als directeur Sociale Zaken en lid van de Raad van Bestuur bij Audax en haar carrière verder buiten de Audax-groep zal voortzetten.

Anja is op 1 oktober 2004 in dienst getreden van de Audax-groep. Jarenlang was zij de persoonlijk secretaris van de heer J.J.A.M. de Leeuw, oprichter van de Audax-groep. In de loop der jaren zijn haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geleidelijk toegenomen en uiteindelijk vervulde zij binnen de Audax-groep een directiefunctie.

Naast voornoemde functie als persoonlijk assistente deed zij managementtaken voor VIAB Holding B.V., Beatus B.V., Udima B.V., Vir Est Consulting B.V. en Academia B.V.

Vanaf juni 2011 vervulde zij een directiefunctie bij het zusterbedrijf van Audax, Code II B.V., waarin zij met veel plezier samenwerkte met de directies van de Audax uitgeverijen in Nederland en België.

Vanaf 2004 was zij secretaris van Stichting Aandelenbezit VIAB in welke aandeelhoudersvergadering zij vanaf 1 februari 2016 ook een bestuurlijke rol bekleedde.

Bij de ontstentenis van de heer J.J.A.M. de Leeuw heeft zij vanaf oktober 2016, de functie van Algemeen Directeur a.i. vervuld en samen met de overige directieleden Audax aangestuurd.

Nadat de heer J.J.A.M. de Leeuw besloten had zich definitief terug te trekken, heeft hij voorgesteld dat zijn kinderen, meer specifiek zijn zoon Hubert J.W.M. de Leeuw, hem zou vervangen in zijn ondernemingen om de transitie naar en de toekomst van de ondernemingen te borgen. Daarvoor moeten bepaalde bakens verzet worden. De snel veranderde marktomstandigheden maken dat ook noodzakelijk.

Anja gaat zich oriënteren op een nieuwe werkomgeving en wij wensen haar daarbij veel succes. Zij kijkt met genoegen terug op haar tijd bij Audax en te zijner tijd zullen directieleden, medewerkers en relaties nog in de gelegenheid worden gesteld om persoonlijk afscheid van haar te nemen.

Gilze, 30 april 2018

2019-01-15T14:36:06+00:00maandag, 30 april, 2018|